பாசிபருப்பு இருக்கா உடனடியாக இந்த ஹெல்த்தியான snacks செய்து அசத்துங்க / healthy snacksHello friends
Share recipe of moongdal squares
#crispysnacks
#healthysnackstamil
#ragaskitchen
Moong dal snacks || lightly crispy snacks || crispy healthy snacks in tamil || paasiparuppu snacks
Hope you enjoy ragas kitchen
thank you

source